Competència Social en la infància: un repte urgent

31/05/2018 - 1/06/2018


Recepció i acreditacions

 • Dijous 31 de maig - 08:30 - 09:00

Inauguració

 • Dijous 31 de maig - 09:00 - 09:30

Relacions en grup, inclusió i famílies

Dr.Guralnick, Universitat de Washington

Ponencia invitada

 • Dijous 31 de maig - 09:30 - 10:45

Coffee Break

 • Dijous 31 de maig - 10:45 - 11:15

Instruments i estratègies per avaluar i promoure la interacció entre iguals a l'escola.

Dr. Giné i Dr. Simó, FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull

Ponència i taula rodona amb la participació d'investigadors i mestres

 • Dijous 31 de maig - 11:15 - 12:30

Accés, Participa, Aprèn: Pràctiques d'Inclusió Eficaç

Dra. Sandall, Universitat de Washington

Ponència convidada i taula rodona amb la participació d'investigadors i mestres

 • Dijous 31 de maig - 12:30 - 14:00

Dinar

 • Dijous 31 de maig - 14:00 - 15:30

Intervenció en habilitats socials en el TEA

Dra. Balmaña, Hospital San Joan de Déu i FPCEE Blanquerna, Universitst Ramon Llull

Ponència convidada

 • Dijous 31 de maig - 15:30 - 16:30

L'avaluació de l'impacte de transformació cap a ‘L'atenció precoç que volem’: Proposta d'indicadors.

J. Tamarit i membres de Plena Inclusión

Ponència convidada

 • Dijous 31 de maig - 16:30 - 17:30

Comunicacions orals, simposis i pòsters

 • Dijous 31 de maig - 17:30 - 19:30

El Poder de les aliances: Treballar amb els pares per millorar el desenvolupament social – emocional dels infants

Dra. Sheridan, Universitat de Wisconsin-Madison

Ponència convidada i taula rodona amb la participació de famílies

 • Divendres 1 de juny - 09:00 - 10:30

Un Model d'Ecosistema d’Educació Inclusiva en la Intervenció i l’Atenció Precoç.

Dra. Björck, Universitat de Jönköping (Suècia)

Ponència convidada

 • Divendres 1 de juny - 10:30 - 11:30

Coffee Break

 • Divendres 1 de juny - 11:30 - 12:00

La col·laboració entre mestres i famílies per promoure la interacció entre iguals.

Taula rodona

Moderen Dra. Cañadas i Dra. Dalmau i participen famílies i mestres

 • Divendres 1 de juny - 12:00 - 13:00

Sistemes de suport multinivell per el foment de les relacions entre iguals.

Dra. Sandall, Universitat de Washington

Ponència convidada

 • Divendres 1 de juny - 13:00 - 14:00

Conclusions i tancament

 • Divendres 1 de juny - 14:00 - 14:30

Tallers post-congrés

Els tallers tenen una duració de tres hores i un cost de 25 euros per persona. Es paga al mateix moment de la inscripció.

 • Dra. Sheridan: Famílies competents: estratègies pels professionals.
 • Dra. Balmaña: Com promoure competències socials en infants amb TEA. Aproximació basada en el Denver Model.

 • Divendres 1 de juny - 16:00 - 19:00