JORNADA ÈTICA 2019: LA INTIMITAT ALS SERVEIS D'HABITATGE DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL


Aquesta Jornada va dirigida a professionals de serveis residencials (llars residències i residències), a persones que hi viuen i als seus familiars.

Els objectius de la Jornada són:

1. Conèixer la importància de la intimitat i dels espais en la vida de les persones;
2. Conèixer i aprofundir el document "La intimitat als Centres Residencials de persones amb diversitat funcional". A propòsit de l’ús, l’accés i la supervisió dels espais, publicat pel Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya;
3. Fer una crítica al document, identificant qüestions que hi falten, dificultats per fer-lo realitat, etc.;
4. Incorporar bones pràctiques en l’actuació diària dels professionals a la llum d’aquest document i dels seus fonaments.

Programa en pdf