Jornada de Voluntariat


Les places per aquest esdeveniment son limitades. S'atendran les inscripcions per ordre d'arribada.

(*) Tots els camps son obligatoris

* En compliment de la normativa vigent, relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades en endavant, "RGPD"), així com la Llei Orgànica de Protecció de dades, l'informem que les dades sol·licitades en aquest formulari, seran tractades per DINCAT (Responsable del tractament), amb la finalitat de tramitar la seva inscripció a l'esdeveniment. La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució d'un contracte així com el seu consentiment exprés.

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i la resta de drets que la normativa li atorga, es pot adreçar mitjançant correu electrònic a congres@dincat.cat indicant en l'assumpte del mateix "Protecció de Dades".