Jornada Participació 2021

11-12-2021 / 11-12-2021


Entrada i benvinguda institucional

  •   10:00

Taller Suport a l’exercici de la capacitat jurídica després de la reforma legislativa:

1- Exposició informació actualitzada
2- Espai reflexió i debat sobre punts positius de la reforma i aspectes a millorar, amb Jossep Tresserras, Maise Balcells i Jordi Durá.

  •   10:15

PICA-PICA

  •   12:15

Taller sobre models de participació de PDID i Famílies en context d'entitats:

1-Exposició altres models de participació existents en entitats i Dincat.
2- Espai reflexió i debat sobre models de participació de persones i famílies, punts forts i punts a millorar, amb Edgar Prat, Andrea Ensenyat i Jessica Lozano.

  •   12:45

DINAR

  •   14:45

Lectura conclusions.

  •   15:30

Comiat i tancament.

  •   16:00